+420 777 551 496

hana.vyvodova@soggiorno.cz

12

Nabídka kurzů

Zobrazit dostupné kurzy

nabízíme Školící a vzdělávací činnosti v oblasti zdravotnictví

O společnosti

Společnost SOGGIORNO, s.r.o. byla založena na podzim 2011. Hlavním předmětem činnosti je školící a vzdělávací činnost a to zejména v oblasti zdravotnictví. Za více než dvanáct let svého působení jsme realizovali desítky workshopů, seminářů či odborných kurzů, a to především pro lékaře a zdravotní sestry z České republiky, Slovenska a Polska. Jednalo se převážně o vzdělávací akce v oblasti chirurgie, ortopedie a traumatologie, jejichž součástí jsou profesionálně vedená praktická cvičení.

V rámci firemního vzdělávání dodáváme kurzy komunikačních, prezentačních, obchodních a manažerských dovedností. Jsme pořadateli či spoluorganizátory významných lékařských kongresů, konferencí a sympozií. Při realizaci vzdělávání spolupracujeme s odbornými společnostmi a lékaři, kteří jsou špičkami ve svých oborech.

13 let

zkušeností v oboru

Spolehlivost

Jednou z našich priorit je dostát svým závazkům a očekáváním našich zákazníků. Na oboustranné důvěře a spolehlivosti stojí dlouhodobá spolupráce s našimi klienty, odbornými společnostmi a nemocnicemi.

Profesionalita

Služby poskytujeme kvalitně, s jistotou a plným nasazením. K řešení zakázek přistupujeme odpovědně a efektivně. Jsme odborníky na vzdělávání dospělých, každá další vzdělávací akce je pro nás výzvou, ať se jedná o kurz pro pár účastníků nebo vícedenní kongres.

Individuální přístup

Komunikujeme s každým zákazníkem individuálně, zjišťujeme jeho očekávání a vyjasňujeme si specifika dané zakázky. Vycházíme z dosavadní praxe, hledáme společně řešení na míru, nabízíme rady a zajímá nás zpětná vazba na dodané služby.

Vstřícnost

Jsme otevřeni názorům zákazníka, jeho přáním a potřebám. Jsme trpěliví a respektujeme zvyky a limity klientů. Věříme, že s úsměvem a pozitivním přístupem najdeme řešení pro plnění jakkoli náročných zakázek.

Flexibilita

Jsme schopni přizpůsobit se individuálním požadavkům zákazníka a adaptovat se na specifické podmínky spojené s organizací zakázky. Pružně reagujeme na neplánované změny, nové požadavky, operativně hledáme náhradní řešení. Vzdělávání přizpůsobujeme specifikům účastníků i zadavatele.

Interaktivita

Při vzdělávání klademe důraz na rozvoj formou zážitku. Připravené vzdělávací akce jsou interaktivní. Lektoři využívají ve výuce případové studie, aplikují modelové problémové situace, diskutují s účastníky. Praktická cvičení jsou vedena odborně a s využitím moderních pomůcek a nástrojů.

Pořádáním kurzů se věnujeme více jak 13 let.

Reference

Pořádáním kurzů se věnujeme více jak 12 let. Mezi naše zákazníky patří soukromé firmy, nemocnice, odborné lékařské a zdravotnické společnosti i univerzity. S některými spolupracujeme více než 10 let. Pro klienty připravujeme na míru kurzy, workshopy a konference.